Zakład Turkologii

international
Zakład współpracuje z wieloma naukowymi ośrodkami turkologicznymi za granicą.
W ramach programu Erasmus:

Pozostałe ośrodki:

  • Międzynarodowy Uniwersytet Kazachsko-Turecki im. Ahmada Yasawiego, Türkistan (Kazachstan)
  • Narodowy Uniwersytet Kazachski im. Al-Farabiego, Ałmaty (Kazachstan)
  • Narodowy Uniwersytet Mongolski, Ułanbator (Mongolia)