Zakład Turkologii

logo

Badania

  • leksykografia turecka, kazachska, krymskokaraimska i krymskotatarska
  • kontakty językowe i kulturalne w Azji Środkowej, zwłaszcza Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan
  • języki turkijskie Krymu, w szczególności krymskotatarski i krymskokaraimski
  • język zachodniokaraimski
  • rękopiśmiennictwo i literatura Tatarów polsko-litewsko-białoruskich
  • dialekty tureckie
  • literatura turecka
  • kontakty językowe i kulturalne turecko-tatarskie na Krymie
Poza programami turkologicznymi w Zakładzie prowadzi się także badania koreanistyczne i mongolistyczne.