Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki
Publikacje
Gulayhan Aqtay
Andrzej Drozd
Henryk Jankowski
Dorota Smętek
Katarzyna Stefaniak-Rak
Radosław Andrzejewski
Cem Erdem

Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Transkrypcja pisma kazachskiego
Transliteracja pisma kazachskiego

Turkic Studies