Zakład Literatury i Kultury Chińskiej

O zakładzie
Zakład Literatury i Kultury Chińskiej powstał w roku akadem. 2007-2008 w Katedrze Studiów Azjatyckich. Zakładem kieruje prof. dr hab. Izabella Łabędzka. Pracownicy naukowo-dydaktyczni ZLiKCh specjalizują się w dziedzinie literatury i kultury chińskiej oraz komparatystycznych badań nad kulturą/literaturą chińską i euro-amerykańską. Pracownicy ZLiKCh prowadzą zajęcia na sinologii i innych specjalnościach orientalistycznych.


24th Niepodległości Av., IV p.
61-714 Poznań

Tel.: 0-61 829-39-24
Fax: 0-61 861-39-29