Pracowia Studiów Kurdologicznych
logo

logo

Pracownia Studiów Kurdologicznych

O Pracowni

Pracownia Studiów Kurdologicznych została otwarta w marcu 2007 roku. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Adnan Abbas. Od 2015 roku kierownikiem jest dr Agnieszka Graczyk. Członkowie Pracowni zajmują się badaniami naukowymi dotyczącymi literatury, kultury i religii w Kurdystanie Irackim. Ponadto organizują oraz uczestniczą w różnych wydarzeniach promujących kulturę kurdyjską w Polsce. W latach 2004-2013 były członek Pracowni, dr Goran Ezzadin, prowadził w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki lektorat języka kurdyjskiego (dialekt sorani) w ramach nauki drugiego języka orientalnego.

Obecni pracownicy:
Prof. dr hab. Adnan Abbas
Dr Agnieszka Graczyk
Dr Adrianna Maśko

Byli pracownicy:
Dr Goran Ezzadin