Katedra Studiów Azjatyckich
logo

logo

Pracownia Studiów Kazachskich

O Pracowni

Pracownia Studiów Kazachskich została otwarta 21 kwietnia 2009 roku, a jej kierownikiem nieprzerwanie jest dr Gulayhan Aqtay. Pracownia skupia swoją działalność na realizacji projektów naukowych związanych z językiem i kulturą kazachską oraz ich promocją. Od początku istnienia Zakładu Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki nasi studenci mają możliwość nauki języka kazachskiego jako drugiego języka turkijskiego.

Od początku działalności Zakładu Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki pracuje z nami rodzimy użytkownik języka kazachskiego - dr Gulayhan Aqtay. Współpracowali z nami także inni rodzimi użytkownicy języka kazachskiego: Damira Beisenova (1 rok), Gulzhan Bakayeva (1 rok), Bibigul Khalykova (3 lata).

W 2009 roku doczekaliśmy się pierwszej polskiej lektorki – absolwentki naszego Zakładu – mgr Zuzanny Grzywacz.

Współpracowali z nami również:

  • mgr Karol Wojciechowicz (2010-2012)
  • mgr Luiza Banach (2012-2013)
Od października 2013 roku zajęcia z Praktycznej nauki języka kazachskiego oraz Gramatyki języka kazachskiego prowadzi nasz kolejny absolwent – mgr Jakub Jakusik.

Rokrocznie przyjmujemy studentów oraz pracowników kazachskich uczelni, którzy przyjeżdżają do Polski w ramach stażu bądź praktyk studenckich.

Zakończono pracę nad słownikiem kazachsko-polskim. Słownik został wydany.

W 2013 roku najbardziej popularne dzieło Abaja Kunanbajuly Słowa zostało przetłumaczone na język polski przez prof. Henryka Jankowskiego.
Abaj Kunanbajuly. 2013. Słowa. Przełożył Henryk Jankowski. Ałmaty, Warszawa, Monaco, Genewa, Hong Kong: Nomad Investments Ltd.

W kwietniu 2015 roku ukazały się dwa podręczniki do nauki języka kazachskiego. Pierwszy w języku angielskim przeznaczony dla początkujących, autorstwa Gulayhan Aqtay, Zuzanny Grzywacz oraz Henryka Jankowskiego Kazakh for beginners. Drugi przeznaczony dla polskojęzycznych odbiorców na poziomie średnio zaawansowanym, autorstwa Gulayhan Aqtay, Katarzyny Stefaniak-Rak oraz Jakuba Jakusika Kazachski na co dzień.


Aqtay, Gulayhan, Zuzanna Grzywacz, Henryk Jankowski. 2015. Kazakh for beginners Poznań: UNI-DRUK.

Aqtay, Gulayhan, Katarzyna Stefaniak-Rak, Jakub Jakusik. 2015. Kazachski na co dzień Poznań: UNI-DRUK.

Aktualnie realizowane projekty:
  • Zeszyt ćwiczeń do nauki języka kazachskiego dla początkujących.
  • Badania nad językiem Kazachów poza Kazachstanem
  • Słownik polsko-kazachski


DO POBRANIA:

Transkrypcja pisma kazachskiego
Transliteracja pisma kazachskiego