Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Specjalności

Arabistyka, studia licencjackie

Program studiów arabistycznych I stopnia ukierunkowany jest na intensywne nauczanie języka arabskiego (w tym jednego z jego współczesnych dialektów). Podczas studiów licencjackich studenci zdobywają także wiedzę na różne tematy związanie z religią i kulturą świata arabskiego. Studenci mają ponadto możliwość skorzystania z oferty wyjazdów zagranicznych do partnerskich jednostek akademickich. Dzięki znajomości standardowego języka arabskiego na poziomie B2 absolwenci poznańskiej arabistyki znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń.

Arabistyka, studia magisterskie

Program studiów arabistycznych II stopnia ukierunkowany jest na intensywne nauczanie standardowego języka arabskiego. Nacisk położony jest też na specjalistyczne zajęcia językowe, np. z tłumaczeń pisemnych i ustnych. Podczas studiów magisterskich studenci poszerzają również swoją wiedzę o świecie arabskim poprzez udział w seminariach tematycznych. Studenci mają ponadto możliwość skorzystania z oferty wyjazdów zagranicznych do partnerskich jednostek akademickich. Dzięki znajomości standardowego języka arabskiego na poziomie C1 absolwenci poznańskiej arabistyki znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń.

Hebraistyka, studia licencjackie

Program licencjackich studiów hebraistycznych realizowany jest przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowych, głównie z zakresu współczesnej izraelskiej hebrajszczyzny, a także przekazanie ogólnej wiedzy hebraistycznej i judaistycznej, zaznajomienie z historią i kulturą Żydów aszkenazyjskich oraz Karaimów polskich. Studenci kończą studia licencjackie ze znajomością języka kierunkowego na poziomie B2.

Hebraistyka, studia magisterskie

Program magisterskich studiów hebraistycznych realizowany jest od roku akademickiego 2010/11 przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. W programie studiów położono szczególny nacisk na praktyczne nauczanie współczesnego języka hebrajskiego, a także historii i kultury Żydów aszkenazyjskich i Karaimów polskich. Studenci kończą studia magisterskie ze znajomością języka kierunkowego na poziomie C1.

Turkologia, studia licencjackie

Studia turkologiczne I stopnia kładą nacisk na znajomość języka, literatury, ale także innych dziedzin kultury ludów turkijskich. Wyróżnikiem poznańskiej turkologii - poza przedmiotami ściśle związanymi z Turcją - są inne obszary turkologiczne, takie jak język i kultura Tatarów i Karaimów polskich oraz Azja Środkowa. Podczas studiów studenci mają możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych, zarówno do Turcji, jak i do Azji Środkowej. Dzięki znajomości języków kierunkowych na poziomie B2 absolwenci poznańskiej turkologii znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach oraz firmach działających na rynkach Turcji i Kazachstanu, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń.

Turkologia, studia magisterskie

Studia turkologiczne II stopnia są kontynuacją studiów I stopnia. W programie, obok przedmiotów specjalistycznych dot. m.in. Tatarów polsko-litewskich i Karaimów polskich, znajdują się przedmioty o charakterze praktycznym: Ćwiczenia przekładowe, Tłumaczenia ustne, Język turecki biznesu, Język kazachski specjalistyczny. Dzięki znajomości języków kierunkowych na poziomie C1 absolwenci poznańskiej turkologii znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach oraz firmach działających na rynkach Turcji i Kazachstanu, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń.