Katedra Studiów Azjatyckich
logo
Koło Naukowe Azjatystyki

Koło Naukowe Azjatystyki działające przy Katedrze Studiów Azjatyckich zostało założone przez studentów arabistyki, hebraistyki, turkologii oraz sinologii II stopnia w celu umożliwienia współdziałania studentów, którzy do tej pory aktywnie działali w ramach kół naukowych poszczególnych specjalności.

Jednakże dopiero inicjatywa połączenia sił przyniosła niesamowite rezultaty; od wielu lat organizowany azjatycki Wieczór przeobraził się w … Tydzień! Wtenczas studenci przy pomocy wykładowców angażują cały Poznań w różnego rodzaju pokazy, warsztaty, tańce, koncerty. Ponadto spotkania (odbywające się zazwyczaj w środy o godzinie 11:15. Zapraszamy) zaowocowały pomysłem wyjazdu badawczego na tereny znajdujące się w Polsce wschodniej, które są zamieszkiwane przez Tatarów.

Mimo tak napiętego grafiku studentom wciąż nie brak entuzjazmu, ani chęci na organizację ciekawych wydarzeń związanych z poszczególnymi kierunkami, na które zapraszani są wszyscy. Tym samym przepływ nowej energii oraz możliwość poszerzania swojej wiedzy odnośnie różnych kultur bez przerwy zajmują istotne miejsce w ramach integracji środowiska naszej Katedry. Warto wspomnieć turkologiczne i kurdologiczne wydarzenie Nauryz, czy obchodzone przez Żydów święto Chanuki

Głównymi celami koła są:

- popularyzowanie wiedzy na temat krajów azjatyckich oraz znajomości kultur ludów azjatyckich, m.in. poprzez organizowany co roku w kwietniu Tydzień Azjatycki, podczas którego studenci naszych specjalności przedstawiają społeczności studenckiej oraz mieszkańcom Poznania różnorodne aspekty kultur, sztuki oraz języków azjatyckich,

- wspieranie działalności naukowej studentów naszej katedry, m.in. poprzez organizowanie co roku konferencji studenckiej Asiam Explorare: Azja w badaniach studentów i młodych naukowców.


Koło Naukowe Azjatystyki jednoczy wszystkich studentów naszej katedry, lecz jednocześnie umożliwia studentom działanie w sekcjach kierunkowych, mamy zatem:

- sekcję arabistyki (opiekun dr Agnieszka Graczyk, e-mail)
- sekcję hebraistyki
- sekcję turkologii (zastępca opiekuna dr Dorota Smętek)
- sekcję sinologii (opiekun Joanna Krenz, e-mail)

Zachęcamy do zajrzenia na stronę koła na facebooku:
https://www.facebook.com/kn.azjatystyka

Opiekunem koła jest Anna Hałambiec, e-mail.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z Tygodnia Azjatyckiego zorganizowanego w 2014 roku.