Katedra Studiów Azjatyckich
logo

XII Konferencja naukowa z cyklu „Mniejszości narodowe na ziemiach polskich” „Karaimi – historia i kultura”

Dodano: wtorek, 20.06.2017

Miejsce konferencji: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
Organizatorzy:
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie
Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w PoznaniuProgram Konferencji