Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Czasopismo „Studia Azjatystyczne”.

Dodano: czwartek, 03.07.2014

Redakcja nowopowstającego w Katedrze Studiów Azjatyckich czasopisma „Studia Azjatystyczne” ma zaszczyt zaprosić Państwa do nadsyłania artykułów. Artykuły powinny być napisane w języku polskim mieć objętość od 20000 do 40000 znaków. Każdy artykuł będzie przesyłany do dwóch recenzentów. Dopiero po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostanie podjęta decyzja o publikacji artykułu. Artykuły można przesyłać na adres sebastian.kubicki@amu.edu.pl do dnia 07.09.2014. Wytyczne edytorskie przesyłamy w załączniku. Bibliografię prosimy przygotowywać wg wzoru dostępnego na stronie KSA http://azjatystyka.amu.edu.pl/dokumenty/wzor_biblio_ksa.pdf. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Serdecznie zapraszamy do publikowania.  

 Wytyczne dla autorów
Z poważaniem,
 Redakcja