arabistyka | hebraistyka | sinologia | turkologia
Rekrutacja


Informacje dot. rekrutacji na daną specjalność w Katedrze Studiów Azjatyckich można znaleźć na stronie UAM pod adresem:
rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Lista/Indek