Katedra Studiów Azjatyckich
logo
Announcements


Students announcements
Staff announcementsLogowanie odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika, czyli wpisanie swojego numeru indeksu, poprzedzając go literą 's' oraz numeru PESEL jako hasło. Np. nazwa użytkownika: s351781; hasło: 80010313222