Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Zakłady i pracownie

Pracownia Studiów Kurdologicznych
O pracowni

Pracownia Studiów Kurdologicznych została otwarta w marcu 2007 roku. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Adnan Abbas. Od 2015 roku kierownikiem jest dr Agnieszka Graczyk.
Członkowie Pracowni zajmują się badaniami naukowymi dotyczącymi literatury, kultury i religii w Kurdystanie Irackim. Ponadto organizują oraz uczestniczą w różnych wydarzeniach promujących kulturę kurdyjską w Polsce. W latach 2004-2013 były członek Pracowni, dr Goran Ezzadin, prowadził w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki lektorat języka kurdyjskiego (dialekt sorani) w ramach nauki drugiego języka orientalnego.

Obecni pracownicy:
Prof. dr hab. Adnan Abbas
Dr Agnieszka Graczyk
Dr Adrianna Maśko

Byli pracownicy:
Dr Goran Ezzadin


Publikacje dotyczące tematyki kurdyjskiej

Adnan Abbas
•     „Kurdowie Fajlijscy” ‒ Zarys społeczno-historyczny”, [w:] W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu, Wydanie Zakładu Arabistyki i Islamistyki, Katedra Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004, s. 195-212.
•    Adnan Abbas (red.), W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „W Kręgu Problematyki Kurdów i Kurdystanu”, Katedra Orientalistyki UAM, Poznań 2004, s. 332.
•    „Humanism and Exile as Subjects in the Poetry of Bilind (Buland) al-Ḥaydarī”, Studia Arabistyczne i Islamistyczne, nr 11/2003, Warszawa 2003, s. 5-29.
•    „Kirkuk a sprawa kurdyjska w Iraku”, [w:] Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, współredakcja z Pawłem Siwcem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 220-234.
•    Adnan Abbas, Paweł Siwiec (red. ), Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej w Poznaniu przez Pracownię Studiów Kurdologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 17-18 marca 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009, s. 347.
Wykaz pozostałych publikacji autora na stronie:
http://wn.amu.edu.pl/

Agnieszka Graczyk
•    „Kwestia Jezydów we współczesnym Iraku”, Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 305-312.
•     „Wpływ religii na tożsamość Jezydów w Iraku”, [w:] Adam W. Jelonek (red.),
Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2011, s. 153-163.
•    „Jezydyzm i jego wyznawcy w obliczu historii i współczesnego Iraku”, Przegląd Narodowościowy, nr 1/2012, s. 107-136.
•    Motywy destrukcji i transgresji w twórczości Haify Zangany, Wydział Neofilologii UAM, Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu, Poznań 2016.
Wykaz pozostałych publikacji autorki na stronie:
http://wn.amu.edu.pl/

Adrianna Maśko
•    „Doświadczenie walki i oporu w opowieściach kurdyjskich kobiet”, [w:] Adnan Abbas, Paweł Siwiec (red.), Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 47-54.
•    „Wolna i waleczna – kobieta kurdyjska między mitem a rzeczywistym losem”, Przegląd Narodowościowy, nr 1/2012, s. 147-170.
•    „„Prześladujesz mnie Bagdadzie… otaczasz mnie we wszystkich zakamarkach lustra”. Obrazy Iraku pod rządami Saddama Husajna w poezji Bulanda al-Hajdariego”, [w:] Ewa Machut-Mendecka, Katarzyna Pachniak (red.), Świat arabski. Kultura i polityka, Wydawnictwo Akademickie „DIALOG”, Warszawa 2012, s. 55-69.
•    „Wyobrażenia czasu we współczesnej poezji arabskiej na przykładzie twórczości Bulanda al-Hajdariego”, Przegląd Orientalistyczny nr 1-2/2014, s. 43-60
•    Współczesny wiersz arabski na przykładzie utworów Bulanda al-Ḥaydarīego, Zakład Graficzny UAM, Poznań 2015.
Wykaz pozostałych publikacji autorki na stronie:
http://wn.amu.edu.pl/

Wydarzenia i działalność

•    20-21 października 2003 ‒ w Auli im. Lubrańskiego w Collegium Minus odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu”. Materiały konferencyjne opublikowane zostały przez Katedrę Orientalistyki UAM w tomie W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu pod redakcją Adnana Abbasa, Poznań 2004. Podczas konferencji wygłoszono 19 referatów.
•    25 września - 5 października 2006 ‒ wyjazd kierownika Zakładu Arabistyki i Islamistyki, prof. dr hab. Adnana Abbasa wraz z towarzyszącym mu prof. dr hab. Rafałem Kolińskim (Wydział Prehistorii UAM) do Kurdystanu Irackiego na zaproszenie rektora Uniwersytetu Salahaddin w Erbilu. W ramach tego wyjazdu odbyły się: wykłady gościnne na temat UAM, jego dokonań oraz systemu studiów; wizyty na uniwersytetach w Sulajmaniyi i Duhok; spotkanie z Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Kultury Regionalnego Rządu Kurdystanu Irackiego.
•    20 marca 2007 ‒ Z okazji inauguracji Pracowni Studiów Kurdologicznych Instytutu
Orientalistycznego Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Święta Nauroz został zorganizowany Dzień Kultury Kurdyjskiej  
•    17-18 marca 2008 ‒ w Auli im. Lubrańskiego w Collegium Minus odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku”. Materiały konferencyjne (pod redakcją Adnana Abbasa i Pawła Siwca) opublikowane zostały przez Katedrę Studiów Azjatyckich UAM w tomie Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku. Podczas konferencji wygłoszono 27 referatów.
•    16 marzec 2008 - grupa studentów z Zakładu Arabistyki i Islamistyki UAM pod opieką mgr Gorana Ezzadina i lic. Lany Anwar wzięła udział w obchodach święta Nauroz zorganizowanego w Krakowie przez Pana Ziyada Raoofa, pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce. Podczas tego wydarzenia studenci recytowali utwory poetyckie w języku kurdyjskim przed zgromadzonymi gośćmi.   
•    marzec 2009 ‒ Wizyta dr Khanny Omarkhali z Uniwersytetu w Tybindze, znanej badaczki społeczności Jezydów, która wygłosiła referat pt. “Kurds in the Former Soviet Union”.
•    marzec 2010 ‒ Dzień Kultury Kurdyjskiej zorganizowany przez Pracownię Studiów Kurdologicznych Katedry Studiów Azjatyckich UAM.
•    12 styczeń 2011 ‒ Katedrę Studiów Azjatyckich odwiedzili panowie Ziyad Raoof, pełnomocnik  Regionalnego Rządu Kurdystanu, i Ahmad Mufti, doradca w biurze premiera Regionalnego Rządu Kurdystanu.
•    marzec 2011 ‒ Dzień Kultury Kurdyjskiej zorganizowany przez Pracownię Studiów Kurdologicznych Katedry Studiów Azjatyckich UAM.
•    kwiecień 2011 ‒ mgr Agnieszka Graczyk w ramach wyjazdu naukowego udała się do Kurdystanu Irackiego, gdzie spotkała się z pracownikami naukowymi na Uniwersytecie Salahaddin, odwiedziła bibliotekę oraz wygłosiła serię wykładów dotyczących tematyki Jezydów mieszkających w Gruzji i Armenii.
•    01 czerwca 2011 ‒ mgr Agnieszka Graczyk przedstawiła swoją relację z pobytu w Kurdystanie Irackim, pt. „Ulewa błota, najnowsze samochody, Polskie Książęce, chusty i bose stopy...”.
•    12-14 marca 2012 ‒ Z Kurdystanu Irackiego przyjechali do Katedry Studiów Azjatyckich UAM wykładowcy z Uniwersytetu Salahaddin w Erbilu i wygłosili referaty poruszające tematykę literatury i językoznawstwa:
‒ Asst. prof. dr Deldar Ghafur Hamadameen ‒ „Utrudnienia w nauczaniu języka arabskiego jako obcego oraz sposoby ich zapobiegania”, „Znaczenie języka arabskiego dla osób obcojęzycznych ‒ Kurdowie jako przykład”;
‒ Dr Sarwar Abdulrahman Abdullah ‒ „Nowe formy w poezji arabskiej”, „Etapy rozwoju współczesnego ruchu poetyckiego w Kurdystanie”.
•    22 maja 2012  - swoją dysertację obronił pan Goran Soran Ezzadin. Jego rozprawa doktorska to imponujących rozmiarów monografia, która przedstawia wnikliwą analizę najważniejszych kierunków, motywów i zasad konstrukcyjnych wierszy Pirbala Mahmuda, kurdyjskiego poety tworzącego w językach arabskim, kurdyjskim oraz sporadycznie w tureckim. Praca omawia też artystyczne, ideologiczne i literackie aspekty jego poezji, biografię poety oraz czynniki, które ukształtowały jego literacką osobowość.
•    3 październik 2012 ‒ Wizyta w Katedrze Studiów Azjatyckich i w Pracowni Studiów Kurdologicznych dr Alego Saeeda Mohammada, Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki Irackiego Autonomicznego Regionu Kurdystanu, podczas której odbyło się spotkanie ze studentami i pracownikami jednostki.
•    24 marca 2013 ‒ Gośćmi Katedry Studiów Azjatyckich byli pisarz i badacz Hamah Saleh Al Farhadiyy oraz pisarz i poeta Muhammad Abbas, którzy wygłosili wykład pt. „Wolność słowa w prasie kurdyjskiej”.
•    29 kwietnia 2013 ‒ W Zakładzie Arabistyki i Islamistyki odbył się wykład praktyczny pt: „Kuchnia kurdyjsko-orientalna”, przeprowadzony przez mgr Lanę Anwar oraz studentów II i III roku.
•    5 maja 2013 ‒ Mgr Adrianna Maśko obroniła pracę doktorską poświęconą arabskojęzycznej twórczości kurdyjskiego poety Bulanda al-Hajdariego pt. „Buland al-Ḥaydarī – poeta pokolenia prekursorów współczesnej poezji arabskiej. Interpretacja twórczości”, której promotorem był prof. dr hab. Adnan Abbas.
•    23 czerwca 2014 ‒ Mgr Agnieszka Graczyk obroniła pracę doktorską na temat twórczości  pisarki pochodzenia kurdyjsko-arabskiego Haify Zangany pt. „Motywy destrukcji i transgresji w twórczości pisarki irackiej Haify Zangany”. Promotorem pracy był dr. hab Paweł Siwiec.
•    15 października 2014 ‒ Na zaproszenie Pracowni Studiów Kurdologicznych w Katedrze Studiów Azjatyckich gościli naukowcy z Uniwersytetu Salahaddin w Erbilu i Uniwersytetu w Bagdadzie.
•    1 kwietnia 2015 ‒ Spotkanie ze studentami arabistyki, podczas którego prof. dr hab. Adnan Abbas, kierownik Zakładu Arabistyki i Islamistyki, opowiedział o obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Iraku, a w szczególności w Kurdystanie Irackim. Drugą część spotkania stanowił wykład i  prezentacja dr Agnieszki Graczyk na temat święta Newroz (Nowego Roku) w Kurdystanie.
•    25 luty 2016 ‒ Udział dr Agnieszki Graczyk w konferencji naukowej pt. „Rola Kurdów na Bliskim Wschodzie” zorganizowanej przez Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas  oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Dr Graczyk wygłosiła referat pt. „Kwestie prawno-społeczne w świetle kurdyjskich działań na terenach spornych północnego Iraku”.
•    25-26 października 2016 ‒ Udział członków Pracowni Studiów Kurdologicznych w konferencji naukowej „Kurdystan i jego mieszkańcy: perspektywy badawcze”, zorganizowanej przez Instytut Orientalistyki i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dr Adrianna Maśko przedstawiła referat pt. „Twórczość współczesnych pisarek kurdyjskiego pochodzenia na przykładzie arabskojęzycznych utworów Gulizar Anwar”. Dr Agnieszka Graczyk wygłosiła referat zatytułowany „Współczesna sytuacja społeczno-gospodarcza w Kurdystanie irackim na tle konfliktów na Bliskim Wschodzie”.
•    12 kwietnia 2016 ‒ W ramach Dni Azjatyckich, razem z Pracownią Studiów Kazachskich i Zakładem Turkologii, Pracownia Studiów Kurdologicznych zorganizowała obchody środkowoazjatyckiego święta Nauryz, czyli Nowego Roku.
•    24 października 2016 ‒ Spotkanie pracowników i studentów arabistyki z profesorem Sherzadem A. Ameenem z Unwersytetu Salhaddin w Erbilu, prof. Abdulfattahem Botanim, prezesem Akademii Kurdyjskiej oraz prof. Adnanem Abbasem. W trakcie spotkania goście przedstawili referaty dotyczące najnowszej historii i współczesnej sytuacji w Kurdystanie Irackim.
•    16 listopada 2016 ‒ W ramach Wykładów Otwartych na Wydziale Neofilologii UAM dr Agnieszka Graczyk z Pracowni Studiów Kurdologicznych wygłosiła wykład pt. „Na krawędzi zagłady – obraz mniejszości etnicznych i religijnych w Iraku”. Spotkanie miało na celu przybliżenie mało znanej tematyki mniejszości etnicznych i religijnych w Iraku, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii Kurdów i Jezydów.
•    31 maja 2017 ‒ Pracownia Studiów Kurdologicznych w Katedrze Studiów Azjatyckich UAM zorganizowała panel dyskusyjny pt. „Aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Kurdystanie irackim – perspektywy i zagrożenia”. W dyskusji wzięli udział znawcy tematyki kurdyjskiej i bliskowschodniej: prof. dr hab. Adnan Abbas z Katedry Studiów Azjatyckich UAM, prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, prof. UAM dr hab. Rafał Koliński z Instytutu Archeologii UAM oraz dr Agnieszka Graczyk z Katedry Studiów Azjatyckich UAM.