Katedra Studiów Azjatyckich
logo
Koła naukowe
Koło Naukowe Arabistów | Koło Naukowe Hebraistów


Koło Naukowe Arabistów
Koło naukowe studentów i studentek Zakładu Arabistyki i Islamistyki istnieje już wiele lat i zrzesza znakomitą większość studiujących w nim osób. Największa aktywność działań koła przypada zawsze na wiosnę, kiedy to organizujemy tzw. Dni Kultury Arabskiej

Głównymi naszymi celami są:

-wspieranie działalności naukowej studentów/ studentek naszego zakładu -popularyzowanie kultury, sztuki arabsko-muzułmańskiej -popularyzowanie wiedzy o języku arabskim -zwiększanie świadomości o państwach arabskich i ich ludności