Katedra Studiów Azjatyckich
logo
Koła naukowe
Koło Naukowe Arabistów | Koło Naukowe Hebraistów


Koło Naukowe Hebraistów
Powstanie Koła Naukowego Hebraistów UAM

Koło Naukowe Hebraistów UAM powstało w pierwszym tygodniu grudnia 2007 r. z inicjatywy studentów pierwszego roku hebraistyki. Rok 2007 jest zarazem pierwszym rokiem, w którym specjalność ta w ogóle istnieje, jak więc widać, od pierwszych miesięcy działalności staramy się jako grupa wykraczać poza obowiązujący nas program dydaktyczny. Od początku nie brakuje nam również pomysłów, jak nasze cele realizować. Obecnie Koło zrzesza większośc studentów wszystkich trzech lat filologii hebrajskiej.

Działalność

Członkowie naszego koła naukowego nawiązują i podtrzymują kontakty z przewodniczącymi oraz członkami gmin żydowskich w Polsce, ambasadą Izraela, a także mieszkańcami Izraela. W fazie rozwojowej są projekty o charakterze badawczym, planowane również we współpracy ze studentami innych kierunków. Na najbliższy czas koło planuje szereg nowych inicjatyw. Do inicjatyw tych zalicza się między innymi:
  1. Ogólnopolska konferencja hebraistów, mająca odbyć się w maju 2010 roku. Więcej informacji znaleźć będzie można wkrótce na stronie Katedry Studiów Azjatyckich.
  2. Realizacja projektu rewitalizacji jednego z cmentarzy żydowskich na terenie Wielkopolski.
  3. Wydanie czasopisma o szerokiej tematyce, w którym znajdą się tłumaczenia, felietony, eseje i prace naukowe studentów hebraistyki UAM. Rozważana jest tu współpraca ze studentami z innych kierunków, takich jak historia czy socjologia.
  4. Koło aktywnie wspiera działalność zespołu muzycznego Gamal, będącego inicjatywą studentów Katedry Studiów Azjatyckich.
  5. Współpraca z gimnazjami i liceami na terenie Poznania. Studenci organizują koła zainteresowań pomagające młodzieży zrozumieć i poznać historię, sztukę, język i kulturę narodu żydowskiego.
  6. W ramach koła naukowego dla studentów organizowane są pokazy filmów izraelskich. Pokazy mają charakter cykliczny.


Opiekunem Koła Naukowego Hebraistów UAM jest prof. UAM Piotr Muchowski.