Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Arabistyka

O studiach | Program studiów | Plan zajęć | Egzaminy | Strona Zakładu


Arabistyka, studia licencjackie

Program studiów arabistycznych I stopnia ukierunkowany jest na intensywne nauczanie języka arabskiego (w tym jednego z jego współczesnych dialektów). Podczas studiów licencjackich studenci zdobywają także wiedzę na różne tematy związanie z religią i kulturą świata arabskiego. Studenci mają ponadto możliwość skorzystania z oferty wyjazdów zagranicznych do partnerskich jednostek akademickich. Dzięki znajomości standardowego języka arabskiego na poziomie B2 absolwenci poznańskiej arabistyki znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń.

Arabistyka, studia magisterskie

Program studiów arabistycznych II stopnia ukierunkowany jest na intensywne nauczanie standardowego języka arabskiego. Nacisk położony jest też na specjalistyczne zajęcia językowe, np. z tłumaczeń pisemnych i ustnych. Podczas studiów magisterskich studenci poszerzają również swoją wiedzę o świecie arabskim poprzez udział w seminariach tematycznych. Studenci mają ponadto możliwość skorzystania z oferty wyjazdów zagranicznych do partnerskich jednostek akademickich. Dzięki znajomości standardowego języka arabskiego na poziomie C1 absolwenci poznańskiej arabistyki znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń.