Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Books

Toktarali Tanzharyk. 2013. The Pages of the Night. Түн парақтары. Translated by Henryk Jankowski. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.

Abai Qunanbaiuli. 2013. Words. Translated by Henryk Jankowski. Ałmaty, Warszawa, Monaco, Genewa, Hong Kong: Nomad Investments Ltd.

Henryk Jankowski (ed.). 2013. Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten years of Turkology in Poznań. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Gülayhan Aqtay (Gulaikhan Akhtayeva) "Eliyahu ben Yosef Qılcı’s Anthology of Crimean Karaim and Turkish Literature. Vol. I Introduction, Text and Indexes; Vol. II Facsimile".

Jankowski, Henryk. 2010. Język krymskotatarski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, (373 pages).

Łabędzka, Izabella. 2008. Gao Xingjian’s Idea of Theatre. From the Word to the Image. Leiden – Boston: Brill. (242 pages).

Łabędzka, Izabella 2008. Gao Xingjian, Drugi Brzeg, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. (124 pages).

Siwiec, Paweł, 2009. Mały słownik terminologii komputerowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009 (221 pages).

Siwiec, Paweł, 2008. Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego. Kraków: Księgarnia Akademicka. (203 pages).

Smętek, Dorota. 2009. A Bibliography of Turkic Studies in Przegląd Orientalistyczny 1948-2008. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich [Turkic Studies 1]. (66 pages).

Styszyński, Marcin. 2008. Retoryka arabska w twórczości Al-Dżahiza. Poznań: KSA UAM. (140 pages).Articles

Abbas, Adnan. 2009. „Kirkuk a sprawa kurdyjska w Iraku”: Adnan Abbas, Paweł Siwiec (red.), Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, Poznań, 220-234.

Abkowicz, Mariola, 2009. „Karaimi i Wrocław”. W: Woźniakowski Tomasz (red.), Oblicza Wrocławia. Historia, kultura, rozwój. Wrocław: Via Nowa 2009, s. 141-143.

Abkowicz, Mariola. 2008. „Karaimska antroponimia w XIX i XX w. w świetle ksiąg metrykalnych Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach”: Bairašauskaite T. Kobeckaite H., Miškiniene G.(red.). Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenes tradicijoje: Totoriai ir Karaimai. Special issue of the "Lietuvos istorijos studiju" Vilnius 169 - 178.

Andrzejewski, Radosław, Andrzej Pankalla. 2008. "Kazach zsiada z konia?
Fantazmat a tożsamość etniczna", Albo albo 4/2008, 105-111.


Andrzejewski, Radosław. 2011. Review: Grąbczewski, Bronisław. 2010. Podróże po Azji Środkowej. Warszawa: PWN. : Przegląd Orientalistyczny 3-4/2011, 200-201.

Cagaan, Otgonsuch. 2007. Recenzja: Dashdavaa, Chuluundorj. 2002. English-Mongolian Dictionary of Idioms. Англи-Монгол өвөрмөц хэлц хэллэгийн толь. Warszawa: Dialog.: Rocznik Orientalistyczny 59, 2 (2007), 153-154.

Cagaan, Otgonsuch. 2010. „Zapożyczenia ujgurskie w języku mongolskim”: Ewa Siemieniec-Gołaś, Jordanka Georgiewa-Okoń (red.). Od Anatolii po Syberię. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 23-29. 

Czekanowska, Monika. 2008. „Chrystus nauczający w Kafarnaum Maurycego Gottlieba. Ikonografia żydowska czy chrześcijańska”: J. Żyndul. Różni razem, Warszawa: WUW, 157-170.

Gulaikhan Akhtayeva 2010. Pojęcie słońca, księżyca, gwiazdy i ziemi w języku kazachskim oraz związane z nimi wyobrażenia Siemieniec-Gołaś, Ewa i Jordanka Georgiewa-Okoń, J. (red). Od Anatolii po Syberię. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 11-16.

Jankowski, Henryk. 2011. “Two Prayers for the Day of Atonement in Translation into the Luck-Halicz Dialect of Karaim”: Dan D.Y. Shapira, Daniel Lasker (eds). 2011. Eastern European Karaites in the Last Generations. Jerusalem: Ben-Zvi Institute, The Hebrew University, 156-170.

Jankowski, Henryk. 2010. “Two Crimean Karaim Financial Registers of the 18th Century” Archivum Ottomanicum 26 [2009] 2010, 17-39.

Jankowski, Henryk. 2010. „O języku uzbeckim w Bucharze”: Ewa Siemieniec-Gołaś, Jordanka Georgiewa-Okoń. 2010. Od Anatolii po Syberię. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 89-96.

Jankowski, Henryk. 2009. „In memoriam Árpád Berta (1951-2008)”, Rocznik Orientalistyczny 62, 1 (2009), 256-258.

Jankowski, Henryk. 2009. „Tradition and Modernity in Kazak Nomadism in Mongolia”, Rocznik Orientalistyczny 62, 1 (2009), 48-57.

Jankowski, Henryk. 2009. Translations of the Bible into Karaim”, Religion Compass, 3, 4, 502-523.

Jankowski, Henryk. 2008. “The Tatar Name of Sorok Tatary/Keturiasdešimt Totoriu Discovered”: Tamara Bairašauskaite, Halina Kobeckaite, Galina Miškiniene (red). 2008. Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenes tradicijoje: totoriai ir karaimai. Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla, 147-157.

Jankowski, Henryk. 2008. ”The Question of the Existence of the Crimean Karaim and its Relation to Western Karaim”: Tamara Bairašauskaite, Halina Kobeckaite, Galina Miškiniene (red). 2008. Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenes tradicijoje: totoriai ir karaimai. Vilnius Vilniaus Universiteto Leidykla, 161-168.

Jankowski, Henryk. “Mehmet Ölmez. 2007. Tuwinischer Wortschatz. Mit alttürkischen und mongolischen Parallelen. Tuvacanin Sözvarligi. Eski Türkçe ve Mogolca Denkleriyle. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, xii + 516 pp Rocznik Orientalistyczny 61, 1 (2008), 138-142.

Jankowski, Henryk. “F. Š. Nurieva. 2004. Istoričeskie i lingvističeskie uslovija formirovanija tjurko-tatarskogo literaturnogo jazyka zolotoordynskogo perioda. Kazan: Kazanskij gosudarstvennyj universitet, 376 pp”, Rocznik Orientalistyczny 61, 1 (2008), 134-138.

Maśko, Adrianna. 2008. „Doświadczenie walki i oporu w opowieściach kurdyjskich kobiet”, Abbas A. (red.) Kurdowie i Kurdystan Iracki na przełomie XX i XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 47-54.

Maśko, Adrianna. 2011. "Zbiorowe doświadczenie cierpienia a motyw
ukrzyżowania we współczesnej poezji arabskiej", K. Stańczak-Wiślicz
(red.) Zapisy cierpienia, Wrocław: Wydawnictwo Chronicon, 179-194.

Muchowski, Piotr, 2008. „Przyszły świat według esseńczyków”, Theologica Wratislaviensia  3, 31-36.

Muchowski, Piotr. 2008. „Polityka językowa Judejczyków w ostatnich wiekach II świątyni w świetle rękopisów znad Morza Martwego i literatury rabinicznej”, P. Muchowski, M. Munnich, Ł. Niesiołowski-Spano (red.), Zachować Tożsamość. Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 175-187.

Muchowski, Piotr. 2008. „Babilońskie tradycje judaizmu”, M. Abdalla (red), Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia – kultura – problemy przetrwania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 81-84.

Siwiec, Paweł. 2009. „Iracki Kurdystan – wyzwania etniczno-religijnej koegzystencji”, A. Abbas, P. Siwiec (red.), Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 55-61.

Siwiec, Paweł. 2010. „Między barokiem polskim a... arabskim, Teksty Drugie nr 3, p. 199-208.

Stefaniak-Rak, Katarzyna. 2010. "Charakterystyka oraz omówienie zapisów znajdujących się w 10. księdze sędziowskiej z Krymu". Ewa Siemieniec- Gołaś, Jordanka Georgiewa-Okoń (red.). Od Anatolii po Syberię. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 193-198.

Styszyński, Marcin. 2009. „Propaganda irackiego skrzydła organizacji Al-Ka’ida”, A. Kapiszewski (red.). Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne. Kraków: Księgarnia Akademicka, 231-243.

Zaremba, Piotr. 2009. „Zwój Proroków Mniejszych z Nachal Chewer”, Z.Kapera (red.), Teksty greckie i łacińskie znad Morza Martwego. Kraków: The Enigma Press, 7-82.Textbooks and dictionaries

Aqtay, Gulayhan, Henryk Jankowski. 2011. Słownik kazachsko-polski. Kraków: Księgarnia Akademicka (640 pages).

Abbas, Adnan. 2009. Język arabski dla Polaków. Podręcznik dla początkujących (współautorstwo z Georgem Yacoubem) z CD. Wydanie VII. Warszawa: Wiedza Powszechna. (224 pages).

Łacina, Jerzy. 2008. Podstawy gramatyki arabskiego języka standardowego. Poznań: Wydawnictwo A-Z. (214 pages)

Siwiec, Paweł. 2009. Mały słownik terminologii komputerowej polsko-arabski i arabsko-polski. Kraków: Księgarnia Akademicka.Papers

Abbas Adnan, Kirkuk a sprawa kurdyjska w Iraku. Referat na konferencji Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, zorganizowana przez Pracownię Studiów Kurdologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.

Abbas Adnan, Jedność egzystencji, człowieka i religii w twórczości Ibn Arabego. Referat na konferencji „Dyskurs wielokulturowy”: Wokół problemów ekologii kultury, Poznań, 2008.

Abbas Adnan, Al al-Ward – wybitny iracki socjolog i jego twórczość. Referat na konferencji Myśliciele i intelektualiści świata muzułmańskiego, Uniwersytet Warszawski, 2008.

Abbas Adnan, Klasyczna retoryka arabska a teoria budowy tekstu. Referat na konferencji Dydaktyka retoryki Poznań, 2009.

Abbas Adnan, Krytyka literacka a współczesna poezja arabska Referat na konferencji VIII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna, Warszawa, 2009.

Abbas Adnan, Wykład „Kurdowie – naród bez państwa”, Humanistyczne Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy", Poznań, 2009.

Abkowicz Mariola, „Contemporary Karaim in Poland and Eastern Europe”, Jewish and Polish Common History and Cultural Heritage, The Ben Gurion University of the Negev, 2008.

Abkowicz Mariola, „Imiona biblijne w tradycji karaimskiej”, III Sympozjum Instytucje starożytnego Izraela, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008.

Abkowicz Mariola, „Działalność wydawnicza Związku Karaimów Polskich.” III Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, Uniwersytet Jagielloński, 2009.

Achtajewa Gülajhan, „Pojęcia słońca, księżyca, gwiazdy, ziemi w języku kazachskim i związane z nimi wyobrażenia”, III Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, Uniwersytet Jagielloński, 2009.

Afek Joanna, Ekonomiczne i społeczne konsekwencje wiary w przesąd – numerologia, fengshui i zodiak w Chinach. Referat na konferencji „Oblicza państwowości azjatyckiej – aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno – prawne i ekonomiczne”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009.

Cagaan Otgonsuch, „Zapożyczenia ujgurskie w języku mongolskim”, III Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, Uniwersytet Jagielloński, 2009.

Czekanowska Monika, Czy scena przedstawiająca Dwunastoletniego Chrystusa w świątyni w XIX w. jest obrazem żydowsko-chrześcijańskich polemik? Referat wygłoszony podczas Pierwszego Warszawskiego Kongresu Judaistycznego, Uniwersytet Warszawski, 2008.

Czekanowska Monika, Art as the source of Memory. The Twelve-years old Jesus in the Temple by Max Liebermann Referat został zaprezentowany na konferencji międzynarodowej Cambridge, 2008.

Czekanowska Monika, Portrait of “Biblical” Women in Maurycy Gottlieb’s and Wilhelm Wachtel’s Painting. A Semiotic and an Iconographic Approach to the Pictures of Judith and Salome. Referat został wygłoszony na I Kongresie Sztuki Żydowskiej w Polsce w Kazimierzu nad Wisłą, 2008.

Drozd Andrzej, „Wiejskie cmentarze w Anatolii południowej i środkowej”, III Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna Uniwersytet Jagielloński, 2009.

Jankowski Henryk, On the tribute of Karaim to the Khan of the Crimea, Jewish and Polish Common History and Cultural Heritage, The Ben Gurion University of the Negev, 2008.

Jankowski Henryk, „O języku uzbeckim w Bucharze”, III Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, Uniwersytet Jagielloński, 2009.

Maśko Adrianna, „Motyw ukrzyżowania we współczesnej poezji arabskiej”. Referat na konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 2009.

Maśko Adrianna, „Obrazy niszczenia i zniszczenia. Ziemia iracka w poezji Bulanda al- Haydariego z lat 80. i 90. XX w.” Referat na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej, Uniwersytet Warszawski, 2009.

Maśko, Adrianna, "Postrzeganie islamu w Polsce w XVIII wieku", referat
wygłoszony podczas konferencji "Relacje świata arabskiego i państw islamu z
Zachodem na przestrzeni wieków" zorganizowanej przez Pracownię Języków i
Kultury Bliskiego Wschodu Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.

Muchowski Piotr, “Magic in the Karaite Manuscript Abk 3”, Jewish and Polish Common History and Cultural Heritage, The Ben Gurion University of the Negev, 2008.

Muchowski Piotr, „Esseński ryt liturgiczny: Modlitwy społeczności”, III Sympozjum Instytucje starożytnego Izraela, Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008.

Muchowski Piotr, The Problems of Translation in the Documents from the Judean Desert. "Oriental Languages in Translation" dedicated to the memory of Władysław Dulęba (1923-1987), Kraków, 2008.

Muchowski Piotr, “Magic and Folk-Medicine among the Karaites in Lithuania”, Centro Ciencias Humanas y Sociales, Grupo Cultura Judia Medieval, Madrid, 2009.

Siwiec Paweł, Kurdowie i Kurdystan Iracki na przełomie XX i XXI wieku, Referat na konferencji Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, zorganizowana przez Pracownię Studiów Kurdologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.

Siwiec Paweł, Mit nowinkarstwa wersyfikacyjnego poetyckiej „moderny” epoki Abbasydów, Referat na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej, Uniwersytet Warszawski, 2009.

Smętek Dorota, „O tłumaczeniu dramatu Melukhat Sha’ul znajdującego się w karaimskiej medżumie”, V Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, Uniwersytet Warszawski, 2011.

Smętek Dorota, „Shemuel Kohen’s mejuma: the tragedy of King Saul”, Cultures in Conversation: Lessons learnt from Hebrew Literature and Jewish History, Poznań, 2010.

Stefaniak-Rak „Charakterystyka oraz omówienie zapisów znajdujących się w 10. księdze sędziowskiej z Krymu”, III Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, Uniwersytet Jagielloński, 2009.

Styszyński Marcin, „Al-Qaeda’s propaganda as a new forum of radical political scene”. Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North Africa, Faculty of International and Political Studies, Uniwersytet Jagielloński, 2009.

Styszyński Marcin, „La structure de propagande d’al-Qaida”. International Conference of Oriental Studies. 55 years of the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences (1952-2007), Warszawa, 2008.

Zaremba Piotr, „Optymizm moralny w modlitwach Pierwszej Księgi Psalmów”, III Sympozjum Instytucje starożytnego Izraela, Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008.

Zaremba Piotr, „The Dead Sea Scrolls Textual Variants in the Psalter’s Book I and Their Significance for Translation” 3rd International Conference "Oriental Languages in Translation" dedicated to the memory of Władysław Dulęba (1923-1987), Kraków, 2008.