Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Wydawnictwo KSA


W latach 2011-2018 katedra wydawała pewne prace naukowe we własnym wydawnictwie oraz w jednej serii elektronicznej i w dwóch czasopismach. W związku ze zmianą reguł oceny publikacji wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydawnictwo przestało istnieć w 2019 r. W okresie działania wydawnictwwa ukazały się następujące publikacje:

Seria Prace karaimoznawcze
Nr 1 pod redakcją Piotra Muchowskiego, nr 2 i 3 pod redakcją Henryka Jankowskiego i Piotra Muchowskiego. Wyszły 3 prace, finansowane z projektu europejskiego Narodowa Strategia Spójności, Kapitał Ludzki
1. Michał Németh. 2011. Zwięzła gramatyka języka zachodniokaraimskiego z ćwiczeniami.
2. Gulayhan Aqtay, Henryk Jankowski. 2015. A Crimean Karaim–English dictionary. 10 000 entries.
3. Małgorzata Machcińska. 2015. Lieszon hak-kodiesz. Zagadnienia pisowni i wymowy hebrajszczyzny karaimów polsko-litewskich.

Seria Języki Azji pod redakcją Henryka Jankowskiego i Piotra Muchowskiego
Wyszło 9 prac o charakterze podręcznikowym, wszystkie opublikowane w 2015 r., finansowane z projektu europejskiego Narodowa Strategia Spójności, Kapitał Ludzki
1. Agnieszka Graczyk, Sylwia Homodi-Owczarczak, Filip A. Jakubowski, Adrianna Maśko, Łukasz Piątak, Marta Piątak. 2015. Język arabski ćwiczenia gramatyczne. Poziom początkujący.
2. Arzu Sadykhova, Maciej Klimiuk. 2015. Podstawowy słownik arabskich terminów gramatycznych.
3. Sylwia Homodi-Owczarczak, Filip Jakubowski, Maciej Klimiuk, Adrianna Maśko, Marta Piątak, Łukasz Piątak. 2015. Współczesne społeczeństwo arabskie. Teksty i ćwiczenia.
4. Jing Zhang, Magdalena Czechońska. 2015. Od zera do bohatera – powszechny chiński.
5. Leszek Kwiatkowski, Ofra Riesenfeld. 2015. בְּלִי לְהִתְבַּלְבֵּל . Bli le-hitbalbel [zbiór ćwiczeń do nauki języka hebrajskiego].
6. Leszek Kwiatkowski. 2015. Zasady wokalizacji tekstu hebrajskiego.
7. Cem Erdem, Dorota Smętek, Radosław Andrzejewski. 2015. Leksyka turecka w ćwiczeniach.
8. Gulayhan Aqtay, Katarzyna Stefaniak-Rak, Jakub Jakusik. 2015. Kazachski na co dzień.
9. Gulayhan Aqtay, Zuzanna Grzywacz, Henryk Jankowski. 2015. Kazakh for beginners in 15 units.

Seria Miscellanea Arabica Posnaniensia 1, pod red. Arzu Sadykhovej oraz Filipa A. Jakubowskiego, Poznań 2016. Pierwszy numer powstał z okazji 25-lecia studiów arabistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tom zawiera dziesięć artykułów z zakresu językoznawstwa, literatury, historii oraz filozofii. Całość poprzedza szkic z dziejów studiów arabistycznych w Poznaniu.

Miscellanea Arabica Posnaniensia II Drugi tom serii poświęcony jest prof. zw. dr. hab. Adnanowi Abbasowi. Zawiera artykuł o dorobku prof. Abbasa oraz jedenaście innych.

Seria Turkic Studies
www.turkicstudies.amu.edu.pl

Czasopismo Karaite Archives
www.karaitearchives.amu.edu.pl

Czasopismo Studia Azjatystyczne
Studia Azjatystyczne

Inne
1. Rafał Witkowski. 2015. Jidysz. gramatyka praktyczna.
2. Agnieszka Graczyk, Joanna Krenz, Adrianna Maśko. 2017. Twórczość autobiograficzna na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej.