Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Wymiana międzynarodowa

Umowy bilateralne

Ośrodki, z którymi Katedra prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną w ramach umów dwustronnych oraz programu Erasmus:

Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris 3) - Francja
Universite Vincennes Saint Denis (Paris 8) - Francja
Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania
Uniwersytet w Lund, Szwecja
Uniwersytet Anadolu, Turcja
Uniwersytet Ankarski, Turcja
Uniwersytet w Balıkesir, Turcja
Uniwersytet Çukurova, Turcja
Uniwersytet Gazi, Turcja
Uniwersytet Ege, Turcja
Uniwersytet Kafkas, Turcja
Uniwersytet Kocaeli, Turcja
Uniwersytet w Mersin, Turcja
Uniwersytet Stambulski, Turcja
Uniwersytet Salahaddin, Irak
Uniwersytet Sulaimanijja, Irak
Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael
Uniwersytet Ben Guriona w Beer Szewie, Izrael
Państwowy Uniwersytet im. Al-Farabiego w Ałma-Acie, Kazachstan
Uniwersytet Mongolski, Mongolia

Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się raz do roku i rozpoczyna się zwykle na początku lutego. Całość procesu rekrutacji odbywa się za pośrednictwem systemu USOSweb (zakładka “Wymiana studencka”). Ze względu na specyfikę naszych specjalności sugeruje się wyjazdy na III roku studiów licencjackich, zaś w przypadku wyjazdów do kraju, w którym językiem urzędowym jest język specjalności, na I roku studiów magisterskich, jednak prawo udziału w rekrutacji mają studenci wszystkich lat, którzy uzyskali średnią powyżej 3,5. Studenci turkologii muszą dodatkowo uzyskać ocenę minimum 4,0 z Praktycznej nauki języka tureckiego oraz minimum 3,5 z Praktycznej nauki języka kazachskiego. O przyznaniu wyjazdu każdorazowo decyduje komisja rekrutacyjna składająca się z przedstawicieli każdej specjalności.

Szczegółowe informacje: http://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/dla-studenta/aktualnosci

Koordynatorem Erasmus+ w KSA jest mgr Radosław Andrzejewski,e-mail

Plik PDFInformacje dot. rekrutacji na rok 2018/19

Stypendia NAWA

Stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa