Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Pracownicy


Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski, e-mail, dyżur: wtorki 10:00–11:00, piątki 8:30-9:30, pokój 207
tel. +48 61 829-39-21


Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr Łukasz Piątak, e-mail, dyżur: wtorki 10:00-11:30, środy 15:00-16:30, pokój 205
+48 61 829-39-18, pokój 205

Sekretariat
mgr inż. Katarzyna Kublicka, e-mail urlop zdrowotny

w zastępstwie mgr inż. Marianna Pawłyszyn, e-mail
pokój 206
tel. +48 61 829-39-20

Obsługa techniczna
Paweł Przybysz, e-mail
pokój 211
tel. +48 61 829-39-19

Zakład Arabistyki i Islamistyki
pokoje 505, 506
tel. +48 61 829-39-26

Kierownik Zakładu
prof. UAM dr hab. Arzu Sadykhova, e-mail, dyżur: wtorek 10:00-11:00, piątek 11:00-12:00, pokój 505


dr Filip Jakubowski, e-mail, dyżur: środy 11:30-12:30, czwartki 10:00-11:00, pokój 506
dr Marcin Styszyński, e-mail, dyżur: czwartki 11:30-13:00, pokój 506
dr Łukasz Piątak, e-mail, dyżur: wtorki 10:00-11:30, środy 15:00-16:30, pokój 205
mgr Anna Idelze-Dąbrowska, e-mail, dyżur: wtorki 8:40-9:40, środy 11:30-12:30, pokój 505
mgr Sylwia Hamodi-Owczarczak, e-mail, zwolnienie lekarskie
mgr Abedelfattah Shahin, e-mail dyżur: środy 11:30-12:30, piątki 13:00-14:00, pokój 506

Doktoranci
mgr Michał Czechowski, e-mail dyżur: środy 13:15 – 14:15, pokój 506

Współpraca
dr Jamila Oueslati, e-mail, dyżur: środy 16:30 – 17:30, pokój 506

Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa
tel. +48 61 829-39-28

Kierownik Zakładu
prof. zw. dr hab. Piotr Muchowski, e-mail, dyżur: środy 12:15-13:15, pokój 309


dr Veronika Klimova, e-mail, dyżur: wtorki 13:00-14:00, pokój 405
mgr Mariola Abkowicz, e-mail, dyżur: piątki 08:30–09:30, pokój 405
mgr Urit Berman, e-mail, dyżur: poniedziałki 13:00–14:00, pokój 405
mgr Ofra Riesenfeld, e-mail, zwolnienie lekarskie, pokój 405
mgr Ester Klein, e-mail, dyżur: wtorki 11:15-12:15, pokój 405

Doktoranci
mgr Sebastian Kubicki, e-mail, dyżur: środy 15:30-16:30, pokój 405
mgr Maciej Ratajczyk, e-mail, dyżur: środy 11:30-12:30, pokój 405
mgr Agnieszka Witkowska, e-mail, dyżur: wtorki 14:45-15:45, pokój 405

Zakład Turkologii
tel. +48 61 829-39-22

Kierownik Zakładu
prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski, e-mail, dyżur: wtorki 10:00–11:00, piątki 8:30-9:30, pokój 207
tel. +48 61 829-39-21

dr Işıl Atlı, e-mail, dyżur: poniedziałki 14:00-15:00, wtorki 11:45-12:45, pokój 510
dr Dorota Cegiołka, e-mail, dyżury: poniedziałki 8:45-9:45, wtorki 10:00-11:00, pokój 511
dr Annette Herkenrath, e-mail, dyżury: środy 13:00-14:00, czwartki 13:00-14:00, pokój 511
dr Katarzyna Stefaniak-Rak, e-mail, dyżur: poniedziałki 11:15-12:15, środy 13:00-14:00, pokój 511
mgr Radosław Andrzejewski, e-mail, dyżur: wtorki 10:00-11:00, piątki 11:15-12:15, pokój 511

Doktoranci
mgr Dana Suleimen, e-mail, dyżur: wtorki 14:30-15:30, pokój 510
mgr Małgorzata Koloğlu, e-mail, dyżur: pokój 510

Pracownia Studiów Kazachskich
Kierownik Pracowni
dr Cem Erdem, e-mail, dyżury: wtorki 15:00-16:00, środy 13:45-14:45, pokój 511

dr Gulayhan Aqtay, e-mail, dyżury: wtorki 14:30-15:30, środy 10:30-11:30, pokój 511
mgr Jakub Jakusik, e-mail, dyżur: poniedziałki 15:30-16:30, wtorki 14:30-15:30, pokój 511


dr Agnieszka Graczyk, e-mail, dyżur: środy 8:45-9:30, czwartek 10:00-11:15, pokój 508

dr Adrianna Maśko, e-mail, dyżur: poniedziałki 12:15-13:15, czwartki 13:15-14:15, pokój 508