Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Pracownicy


Kierownik Katedry
prof. dr hab. Henryk Jankowski, e-mail, dyżur: wtorki 10:30–11:30, piątki 10:30–11:30, pokój 207
tel. +48 61 829-39-21


Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr Łukasz Piątak, e-mail, dyżur: wtorki 11:30-13:00, środy 15:30-17:00 , pokój 205
+48 61 829-39-18, pokój 205

Sekretariat
mgr inż. Katarzyna Kublicka, e-mail urlop zdrowotny

w zastępstwie mgr inż. Marianna Pawłyszyn, e-mail,
pokój 206
tel. +48 61 829-39-20

Obsługa techniczna
inż. Paweł Przybysz, e-mail,
pokój 211
tel. +48 61 829-39-19

Zakład Arabistyki i Islamistyki
pokoje 505, 506
tel. +48 61 829-39-26

Kierownik Zakładu
prof. UAM dr hab. Arzu Sadykhova, e-mail, dyżury od 7.10.2019 odbywają się w dniach: wtorki 10:00-11:00, piątki 11:00-12:00 , pokój 505


dr Filip Jakubowski, e-mail, dyżur: środy 8:30-9:30, czwartki 11:30-12:30, pokój 506
dr Marcin Styszyński, e-mail, dyżur: wtorki 14:45-15:45 , środy 14:45-15:45, pokój 506
dr Łukasz Piątak, e-mail, dyżur: wtorki 11:30-13:00, środy 15:30-17:00, pokój 205
mgr Anna Idelze-Dąbrowska, e-mail, dyżur: środy 10:20-11:20, piątki 8:45 - 9:45, pokój 505
mgr Sylwia Hamodi-Owczarczak, e-mail, zwolnienie lekarskie
mgr Abedelfattah Shahin, e-mail dyżur: wtorki 13:00-14:00, środy 13:00-14:00, pokój 506

Doktoranci
mgr Michał Czechowski, e-mail dyżur: wtorki 13:30 – 14:30, pokój 506


Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa
tel. +48 61 829-39-28dr Veronika Klimova, e-mail, dyżur: czwartki 10:30-11:30, pokój 405
mgr Mariola Abkowicz, e-mail, dyżur: piątki 08:30–09:30, pokój 405
mgr Urit Berman, e-mail, dyżur: wtorki: 11:15–12:15, pokój 405
mgr Dagmara Labok, e-mail, dyżur: czwartki 14:45-15:45, pokój 405
mgr Hana Lasman, e-mail, dyżur: wtorki 13:15-14:15, pokój 405
mgr Ester Klein, e-mail, dyżur: czwartki 10:30-11:30, pokój 405

Doktoranci
mgr Sebastian Kubicki, e-mail, dyżur: poniedziałki 10:25-11:25, pokój 405
mgr Maciej Ratajczyk, e-mail, dyżur: wtorki 11:30-12:30, pokój 405
mgr Agnieszka Witkowska, e-mail, dyżur: środy 08:00-09:00, pokój 405

Zakład Turkologii
tel. +48 61 829-39-22

Kierownik Zakładu
prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski, e-mail, dyżur: wtorki 10:30–11:30, piątki 10:30–11:30, pokój 207
tel. +48 61 829-39-21

dr Işıl Atlı, e-mail, dyżur: wtorki 14:00-15:00, środy 12:15-13:15, pokój 510
dr Dorota Cegiołka, e-mail, dyżury: wtorki 13:00-14:00, środy 8:45-9:45, pokój 511
dr Annette Herkenrath, e-mail, dyżury: poniedziałki: 15:00-16:00, środy 15:00-16:00, pokój 511
mgr Radosław Andrzejewski, e-mail, dyżur: poniedziałki 13:00-14:00, wtorki 13:00-14:00, pokój 511
lic. Patrycja Widłak, e-mail, dyżur: wtorki 10:30-11:30, pokój 511

Doktoranci
mgr Dana Suleimen, e-mail, dyżur: piątki 12:45 - 14:15 , pokój 509
mgr Małgorzata Koloğlu, e-mail, dyżur: pokój 510

Pracownia Studiów Kazachskich
Kierownik Pracowni
dr Cem Erdem, e-mail, dyżury: wtorki 15:15-16:15, środy 13:30-14:30, pokój 511

dr Gulayhan Aqtay, e-mail, dyżury: wtorki 11:15-12:15, środy 13:00-14:00, pokój 511
mgr Jakub Jakusik, e-mail, dyżur: poniedziałki 15:30-16:30, wtorki 15:30-16:30, pokój 511