Pracownicy

Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Piotr Muchowski, e-mail dyżur: wtorki 13:30-14:30, pokój 207
tel. +48 61 829-39-20


Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
mgr Radosław Andrzejewski, e-mail, dyżur: poniedziałki 13:30-14:30, środy 12:15-13:15, pokój 205
tel. +48 61 829-39-18
Sekretariat
mgr inż. Katarzyna Kublicka, e-mail,
pokój 206
tel. +48 61 829-39-20
fax. +48 61 861-39-29
Obsługa techniczna
Paweł Przybysz, e-mail,
pokój 211
tel. +48 61 829-39-19
Zakład Arabistyki i Islamistyki
pokoje 505, 506
tel. +48 61 829-39-26

Kierownik Zakładu
prof. UAM dr hab. Arzu Sadykhova, e-mail, dyżur: wtorek 11:30-13:00, pokój 505


prof. zw. dr hab. Adnan Abbas, e-mail dyżur:
dr Adrianna Maśko, e-mail, dyżur: piątek 10:00-11:00 pokój 506
dr Agnieszka Graczyk, e-mail, dyżur: środy 11:15-12:15, czwarteki: 13:00-14:00 pokój 505
dr Ashraf Benyamin, e-mail,dyżur: środy 11:15-12:15, czwartki 14:45-15:45, pokój 506
dr Filip Jakubowski, e-mail, dyżur: wtorki 8:30-9:30,środy 11:15-12:15, pokój 506
dr Marcin Styszyński, e-mail Urlop
mgr Anna Idelze-Dąbrowska, e-mail, dyżur: wtorki 10:00-11:00, środy 11:15-12:15, pokój 505
mgr Łukasz Piątak, e-mail, dyżur: środy 11:15-12:15, czwartki 11:30-12:30, pokój 506
mgr Sylwia Hamodi-Owczarczak, e-mail, dyżur: wtorki 10:20-11:20, środy 11:15-12:15 pokój 506
mgr Medhat Helmy, e-mail, pokój 506
mgr Olga Adamczewska, e-mail, pokój 506
Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa
tel. +48 61 829-39-28

Kierownik Zakładu
prof. zw. dr hab. Piotr Muchowski, e-mail, dyżur: wtorki 13:30-14:30, środy 11:15-12:15 pokój 207
tel. +48 61 829-39-20

dr Veronika Klimova, e-mail, dyżur: poniedziałki 12:15-13:15 , środy 11:15-12:15 pokój 405

mgr Mariola Abkowicz, e-mail, dyżur: piątki 8:30-9:30, pokój 405
mgr Urit Berman, e-mail, dyżur: poniedziałki 13:00-14:00, środy 11:15-12:15, pokój 405
mgr Leszek Kwiatkowski, e-mail, dyżur: środy 11:15-12:15, piątki 11:30-12:30, pokój 405
mgr Ofra Riesenfeld, e-mail, dyżur: środy 11:15-12:15, piątki 13:15-14:15, pokój 405
mgr Ester Klein, e-mail,

Doktoranci
mgr Sebastian Kubicki, e-mail dyżur: środy 11:15-12:15, pokój 405
mgr Maciej Ratajczyk, e-mail dyżur: środy 11:15-12:15, pokój 405
Zakład Literatury i Kultury Chińskiej
tel. +48 61 829-39-24

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Izabella Łabędzka, e-mail, dyżur: poniedziałki 10:00-11:00, pokój 508
tel. +48 61 829-39-23

mgr Hong Reese, e-mail, dyżur: wtorki 15:00-15:45, środy 9:00-9:45, pokój 509
mgr Joanna Krenz, e-mail urlop
mgr Wang Shijun, e-mail, dyżur: wtorki 8:45-9:45, środy 13:15-14:00, pokój 509

Doktoranci
Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki
tel. +48 61 829-39-22

Kierownik Zakładu
prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski, e-mail, dyżur: wtorki 13:00–14:00, środy 11:15-12:15, pokój 510
tel. +48 61 829-39-21

dr Andrzej Drozd,e-mail, dyżury: środy 10:45-11:30, czwartki 16:30-17:30 pokój 510
dr Cem Erdem, e-mail, dyżury: poniedziałki 13:15-14:15, środy 11:15-12:15 pokój 511
dr Dorota Smętek, e-mail, dyżur: środy 11:15-12:15, piątki 8:45-9:45, pokój 511
mgr Radosław Andrzejewski, e-mail, dyżur: poniedziałki 13:30-14:30, środy 12:15-13:15, pokój 205
Pracownia Studiów Kazachskich
Kierownik Pracowni
dr Gulayhan Aqtay, e-mail, dyżur: czwartki 08:45-09:45, środy 11:15-12:15, pokój 511

dr Katarzyna Stefaniak-Rak, e-mail, dyżur: piątki 08:45-09:45, środy 11:15-12:15 pokój 511
mgr Jakub Jakusik, e-mail, dyżur: wtorki 13:45-14:45, środy 11:15-12:15 pokój 511
Pracownia Studiów Kurdologicznych
Kierownik Pracowni
dr Agnieszka Graczyk, e-mail, dyżur: poniedziałki 13:00-14:00, środy 11:15-12:15 pokój 505


dr Adrianna Maśko, e-mail, dyżur: środy 10:00-11:00 pokój 505