_ Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

logo

Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w roku 2007 podpisał oficjalne umowy o współpracy z Uniwersytetem w Tel Awiwie oraz Uniwersytetem Ben Guriona w Beer Szewie, mające na celu rozwój współpracy w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej. W ramach tej współpracy prowadzone są starania o utworzenie programu stypendialnego dla studentów hebraistyki.

Dotychczas podpisane zostały umowy wymiany studentów w ramach programu Erasmus z ośrodkami studiów hebraistycznych na Uniwersytecie w Grenadzie, na Sorbonie oraz w Kirchliche Hochschule Wuppertal.