_ Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

logo

Kierunki badawcze
  • Literatura Karaimów w Europie wschodniej
  • Język rękopisów znad Morza Martwego
  • Karaimski system antroponimiczny
  • Glottodydaktyka języka hebraiskiego
Realizowane projekty:

  • Zabytki historii Karaimów polskich: edycja krytyczna dokumentów gmin karaimskich (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2012-2016)
  • Katalog rękopisów i starodruków karaimskich (NCN 2012-2016)
  • Dokumenty Karaimów wschodnioeuropejskich: Edycja rękopisów Abrahama Firkowicza w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2014-2017)
  • Kwerenda, badania, udostępnianie karaimskiego dziedzictwa narodowego jako części dziedzictwa Rzeczpospolitej na Litwie (MKIDN 2017-2018)