Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

Program badań
  • Literatura i języki Karaimów w Europie wschodniej
  • Język rękopisów znad Morza Martwego
  • Karaimski system antroponimiczny
  • Analiza i inwentaryzacja karaimskich tekstów źródłowych z zakresu antroponimii w archiwum Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach
  • Przekłady krytyczne Księgi Psalmów z wariantów tekstowych, a szczególnie z uwzględnieniem Zwojów znad Morza Martwego i odniesień do pism wczesnochrześcijańskich
  • Przekłady Księgi Psalmów z Septuaginty z uwzględnieniem wariantów tekstowych, a szczególnie Zwojów znad Morza Martwego i odniesień do pism wczesnochrześcijańskich
  • Glottodydaktyka języka hebraiskiego