_ Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa