_ Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

Publikacje
  1. Abkowicz Mariola. 2009. Karaimi i Wrocław. W: Woźniakowski Tomasz (red.), Oblicza Wrocławia. Historia, kultura, rozwój. Wrocław: Via Nowa 2009, s. 141-143.
  2. Abkowicz Mariola. 2008. Karaimska antroponimia w XIX i XX w. w świetle ksiąg metrykalnych Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach. W: Bairašauskaite T. Kobeckaite H., Miškiniene G.(red.) Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenes tradicijoje: Totoriai ir Karaimai. Special issue of the "Lietuvos istorijos studiju", Vilnius. 169 - 178. .
  3. Abkowicz Mariola (red.). 2007. Awazymyz - czasopismo historyczno-społeczno-kulturalne. Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP.
  4. Abkowicz Mariola, (i in.). 2007. 'e-jazyszłar – Karaimska baza literacko-bibliograficzna'. [Dokument elektroniczny]. Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP. Tryb dostępu http://www.jazyszlar.karaimi.org. Aktualizacja: codziennie.
  5. Abkowicz Mariola, Sulimowicz Anna (red.). 2007. Almanach karaimski. Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP 2007.
  6. Muchowski Piotr. 2007. 'Rozpoznać znaki: Esseńska koncepcja czasu'. Theologica Wratislaviensia T. 2, s. 39-49.
  7. Muchowski Piotr. 2007. ‘Hebräisch am Ende der Ära des Zweiten Tempels: Judäische Sprachpolitik im Licht der Schriften vom Toten Meer und der Rabbinischen Literatur’. Wort und dienst T. 29, s. 29-38.