_ Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

logo

Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

Pracownicy

Prof. zw. dr hab. Piotr Muchowski (na urlopie naukowym)

Absolwent Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (filologii hebrajskiej). Zajmuje się badaniami nad historią języka hebrajskiego, literaturą hebrajską okresu pobiblijnego oraz hebrajską literaturą Karaimów polskich. Prowadzi zajęcia ze starożytnej literatury hebrajskiej, judaizmu, historii języka hebrajskiego oraz seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Realizuje projekt „Edycja krytyczna karaimskiego rękopisu Abk 3”.


Doktorat:

„Język Zwoju Miedzianego (3Q15): Implikacje spornych kwestii lingwistycznych” (1993, Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), językoznawstwo orientalne.


Habilitacja:

“Hebrajski qumrański jako język mówiony” (2001, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego), językoznawstwo semickie.Dr Veronika Klimova (adiunkt)

Hebraistka i ekonomistka. Od 2017 r. zajmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Studiów Azjatyckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2011-2014, 2015-2016 pracowała jako wykładowca języka hebrajskiego w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Zajmuje się badaniami nad historią, kulturą i literaturą hebrajską Karaimów w Europie Wschodniej. Od roku 2016 prowadzi badania nad przedwojennym teatrem jidysz zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.


Doktorat:

„Katechizmy karaimskie w Europie Wschodniej” (2017, Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), językoznawstwo hebrajskie. repozytorium


Mgr Mariola Abkowicz (wykładowca)

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). Zajmuje się badaniami z zakresu historii, literatury i kultury Karaimów w Europie Środkowej i Wschodniej. Prowadzi zajęcia Technologia informacyjna, Karaimoznawstwo, Karaimska Kultura i literatura, Karaimska kultura i historia.Mgr Leszek Kwiatkowski (wykładowca)

Tłumacz literatury hebrajskiej, przekłada dzieła czołowych izraelskich pisarzy, m.in. Amosa Oza, A.B. Jehoszui, Dawida Grosmana. Laureat nagrody „Literatury na Świecie” (2004) przyznanej za tłumaczenie powieści A. Oza Opowieść o miłości i mroku. W roku akademickim 2008/09 stypendysta (Research Fellow) w Katedrze Literatury Hebrajskiej Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie (Izrael).Mgr Ofra Riesenfeld (wykładowca)

Absolwentka Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (w zakresie filozofii, sztuki i glottodydaktyki języka hebrajskiego). Wykładowca współczesnego języka hebrajskiego w Uniwersytecie w Nancy we Francji, dziennikarka. Autorka książek: The Guardians Ran Away (Kineret Publishers, 1991); Ness & Norma (Yedioth Acharonoth Publishers, 1999); The Happiest Day in my Life, a non-fiction account of women’s attitude to marriage (Keter Publishing House, 2001); Jenny takes off (Katom Publishers, 2004).Mgr Ester Klein (wykładowca)

Językoznawca oraz nauczyciel języka hebrajskiego w Izraelu, jak i poza. W Izraelu przygotowywała uczniów do egzaminu maturalnego. Pracowała m.in. na Uniwersytecie w Hajfie, na Uniwersytecie w Budapeszcie, a także w Chinach, m.in. w Pekinie i w Szanghaju, jak i w Polsce (Toruń, Poznań). Jest tłumaczem języka węgierskiego.Mgr Urit Berman (wykładowca)

Wychowywała się w kibucu. Rodzice Urit kładli nacisk na wychowanie intelektualne swej córki, szczególnie bacząc na postępy w pięknym posługiwaniu się językiem hebrajskim. Zawodowo jest magistrem literatury hebrajskiej (Uniwersytet Ben Guriona), a zawód nauczyciela języka hebrajskiego dla obcokrajowców zdobyła na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Jej dziadkowie urodzili się w Polsce, choć nie tylko z tego powodu postanowiła się tu przeprowadzić. Pociąga ją bowiem kultura polska i osobiście jest zaprzyjaźniona z kilkoma polskimi artystami, szczególnie plastykami, pisarzami, muzykami itd. Bardzo lubi pracować z osobami, które chętnie uczą się języka hebrajskiego.Mgr Agnieszka Witkowska (doktorantka)Mgr Maciej Ratajczyk (doktorant)

Hebraista, absolwent Katedry Studiów Azjatyckich. W latach 2013-2014 uczestniczył w wymianie studenckiej na Uniwersytecie Ben Guriona w Beer Szewie. Prowadzi zajęcia z języka hebrajskiego oraz z „Wiedzy o współczesnym Izraelu”. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat karaimskich obrzędów pogrzebowych i cmentarzy. Ponadto interesuje się historią wielkopolskich i poznańskich Żydów oraz kulturą i dziejami państwa Izrael.Mgr Sebastian Kubicki (doktorant)

Polonista i hebraista. Nauczyciel współczesnego języka hebrajskiego. W pracy doktorskiej analizuje tekst karaimskiego uczonego Shelomo syna Aharona, pt. לחם שערים, oraz dokonuje porównania pomiędzy praktyką religijną Żydów rabbanitów i Karaimów w Polsce XVII w. Jako polonista zajmował się m.in. autotelicznością literatury na przykładzie powieści Karola Irzykowskiego, pt. Pałuba. Sny Maryi Dunin. Interesuje się żydowskimi interpretacjami Pieśni nad Pieśniami, kalendarzem żydowskim, a także postrzeganiem postaci Jezusa przez Izraelczyków.
Wykładowcy spoza Zakładu


dr hab. Krzysztof Makowski

 • Magisterium:

  "Walka Martina Luthera Kinga o równouprawnienie Murzynów w USA" (Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1979)

 • Doktorat:

  "Rodzina poznańska 1815-1848" (Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1990)

 • Habilitacja:

  "Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym" (Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005)

 • Zainteresowania badawcze

  Dzieje polityczne i społeczno-gospodarcze ziem polskich w XIX i XX wieku, głównie w Poznańskiem, przede wszystkim wokół dziejów rodziny, mobilności społecznej i procesów migracyjnych, a także problematyki narodowościowej w XIX i XX wieku, zwłaszcza dziejów ludności niemieckiej i żydowskiej na ziemiach polskich, stosunków polsko-niemiecko-żydowskich oraz dziejów historiografii XIX i XX wieku.dr Witold Tyborowski

 • Doktorat:

  "Spółka kapitałowa i rolna w prawie i praktyce prawno-gospodarczej okresu starobabilońskiego" (Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2000) historia staro

 • Zainteresowania badawcze

  Zajmuje się studiami nad społeczeństwem, prawem i gospodarką południowej Mezopotamii okresu starobabilońskiego (1 poł. II tys. p.n.e.), w dorobku ma także drobne studia poświęcone Babilonii i Palestyn.dr Rafał Witkowski

 • Doktorat:

  "Georg Schwengel - przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis zakonu Kartuzów", (Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1996), historia historiografii

 • Zainteresowania badawcze

  Zajmuje sie dziejami Żydów w Wielkopolsce (zwłaszcza cmentarzami żydowskimi), lektorat jidisz.