Pracowia Studiów Kurdologicznych

Zakład Arabistyki i Islamistyki


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
al. Niepodległości 24, IV p.
61-714 Poznań

tel.: (+48 61) 829-39-26