Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Konferencja pt. Dziedzictwo intelektualne świata arabsko-muzułmańskiego

Konferencja odbędzie się 2 - 3 grudnia 2019
Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Zaproszenie

Invitation

Szanowni uczestnicy,
przedłużamy termin przysyłania zgłoszeń na konferencję do 30 września 2019 roku.

Dear Participants, we extend the deadline for sending contributions until 30th September 2019

Konferencja skierowana jest do orientalistów oraz innych badaczy zajmujących się zarówno klasyczną, jak i współczesną problematyką świata arabsko-muzułmańskiego. Liczymy, że zagadnienia poruszane w trakcie spotkania będą stanowić ważny głos w dyskusji uwzględniającej zainteresowania badawcze związane z takimi zagadnieniami jak: - historyczne i współczesne nurty intelektualne, artystyczne i literackie.
- osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych i ścisłych.
- rozwój prądów filozoficznych i teologicznych.
- sylwetki intelektualistów arabsko-muzułmańskich

Informacje praktyczne i zgłoszenia:
1. Propozycje wystąpień należy przesyłać na adres e-mailowy konfarab@amu.edu.pl do dnia 15 września 2019, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny również na stronie internetowej Katedry Studiów Azjatyckich.
2. Abstrakt powinien mieć minimum 300 słów i być poparty bibliografią.
3. Referaty nie powinny być dłuższe niż 20 minut.
4. Autorzy zaakceptowanych referatów zostaną powiadomieni do 30 września
5. Przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości 150 PLN. Wpłaty proszę kierować na konto: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 (W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ: Opłata konferencyjna Dziedzictwo intelektualne ).
6. Uczestnicy konferencji pokrywają koszty dojazdu i noclegu (dostępne będą informacje na temat możliwości noclegu w Poznaniu).
7. Organizatorzy planują publikację artykułów napisanych na podstawie wygłoszonych referatów. Szczegóły będą podane uczestnikom w podsumowaniu konferencji.
8. Referaty mogą być wygłaszane w językach polskim, angielskim i arabskim.
9. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: konfarab@amu.edu.pl

Rada Naukowa:
Prof. dr hab. Marek M. Dziekan, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego
Prof. dr hab. Henryk Jankowski, Kierownik Katedry Studiów Azjatyckich
Dr hab. Prof. UAM Arzu Sadykhova, Kierownik Zakładu Arabistyki i Islamistyki

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Prof. UAM Arzu Sadykhova
Dr Filip A. Jakubowski
Dr Łukasz Piątak
Dr Marcin Styszyński
Mgr Michał Czechowski

Sekretarz konferencji
Dr Filip A. Jakubowski, fj622@amu.edu.pl

O Katedrze

Katedra Studiów Azjatyckich powstała w 2008 roku. Pracownicy Katedry Studiów Azjatyckich specjalizują się w działalności badawczej i dydaktycznej z zakresu języków i kultury ludów Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej (w szczególności arabistyki, hebraistyki, arameistyki, turkologii i studiów kazachskich), polskich mniejszości karaimskiej i tatarskiej. W jej skład wchodzą trzy zakłady i jedna pracownia. Katedra kształci doktorantów i studentów w specjalnościach arabistyka, hebraistyka i turkologia.