Katedra Studiów Azjatyckich
logo

O Katedrze

Katedra Studiów Azjatyckich powstała w 2008 roku. Pracownicy Katedry Studiów Azjatyckich specjalizują się w działalności badawczej i dydaktycznej z zakresu języków i kultury ludów Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej (w szczególności arabistyki, hebraistyki, arameistyki, turkologii i studiów kazachskich), polskich mniejszości karaimskiej i tatarskiej oraz kurdologii. W jej skład wchodzą trzy zakłady i dwie pracownie. Katedra kształci doktorantów i studentów w specjalnościach arabistyka, hebraistyka i turkologia.